Over mij

Als klinish psycholoog ben ik nieuwsgierig naar wat er speelt bij mensen, wat er achterliggend mee het handelen bepaalt en wat ons drijft in het leven. Soms loopt alles vast. In therapie gaat het erom daar terug beweging in te brengen. Niets is onveranderlijk. Alles groeit, beweegt en verandert onophoudelijk. Iedere lente wordt ik opnieuw geraakt door de kracht waarmee de natuur die zo dood en bevroren leek, weer openbarst vol nieuw level en energie. Dat is hoe therapie aanvoelt voor mij.

 

Zelf werk ik graag met dieren en heb ik ontdekt hoe therapeutisch die kunnen zijn. Sinds april 2021 ben ik gestart met de opleiding van mijn husky Unaï tot therapiehond. Zij is er in principe steeds bij gedurende de sessies. Unaï is meester in "er gewoon zijn en zich daar goed bij voelen". Dat is een mooie kunst waarin ze jou graag wil begeleiden.

 

Opleiding

Ik ben in 2020 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als klinisch psycholoog, afstudeerrichting Volwassen. Gedurende mijn stage heb ik vooral kinderen met kanker begeleid alsook hun ouders en brussen (broers en zussen). Voor mijn thesis koos ik als onderwerp: "Jongvolwassenen uit de jeugdzorg: Een onderzoek naar wat zij zelf (zouden) ervaren als hulp om sterk genoeg in het volwassen leven te staan".

Expertise

Vanuit mijn stage heb ik ervaring met speltherapie, psycho-educatie en psychotherapeutische ondersteuning bij kinderen/jongeren/gezinnen die plots geconfronteerd worden met een zware draaglast.

Om heel veel redenen gaat mijn hart uit naar jongeren/jongvolwassenen die hun plek zoeken in deze samenleving. Willens nillens dragen zij altijd de taak in zich om pioniers te zijn van onze wereld in wording. Vaak struggelen zij preventief met datgene waarvoor volwassenen aankloppen omwille van burnout klachten.

Vroegkinderlijke belevingen zijn de bril van waaruit wij het leven vandaag zien. Het is goed om ons bewust te worden van die bril. Dat maakt werken rond trauma zo confronterend en tegelijk bevrijdend.

Het gehanteerde theoretische kader is gericht op authenticiteit, empathie en onvoorwaardelijk respect en biedt een veilige ruimte waar (existentiële) vragen en gevoelens uitgesproken kunnen worden (client centered therapy). Voor problemen die in het hier-en-nu ervaren worden probeer ik op zoek te gaan naar praktische en concrete handvaten die helpen (cognitieve gedragstherapie). Daarnaast ervaar ik dat ieder individu zeer sterk bepaald wordt door de relaties die men heeft met anderen rondom. Werken aan onszelf, heeft invloed op deze relaties en deze relaties hebben invloed op ons persoonlijk werkproces (systeemtherapie).

Mijn erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 802127705.
Ik beschik over een visum als klinisch psycholoog en ben erkent bij het Agentschap van Zorg & Gezondheid.
Ik ben aangesloten bij de conventie.
Ik werk graag nauw samen met mijn collega’s. Wij houden geregeld intervisies om elkaar te ondersteunen en te verrijken in de begeleidingen die we doen, ieder met de eigen theoretische achtergrond.

Contactgegevens

0474/818.779
neledegetijden.be