Over mij

Mijn interesse in de psychologie komt voort uit mijn voortdurende fascinatie en nieuwsgierigheid naar wat er speelt bij mensen, wat er achterliggend mee het handelen bepaalt en wat ons drijft in het leven. In therapie gaat het om veranderingsprocessen en hierbij inspireert de natuur mij. Het valt me op hoe wij mensen graag willen dat dingen vast staan, terwijl er niets in de natuur is dat onveranderlijk is. Alles groeit, beweegt en verandert onophoudelijk. Iedere lente word ik opnieuw geraakt door de kracht waarmee alles dat zo dood en bevroren leek plots weer openbarst vol nieuw leven en energie. Dat is voor mij wat therapie is, of zou moeten aanvoelen.

Zelf werk ik graag met dieren en heb ik ontdekt hoe therapeutisch die kunnen zijn. In januari 2021 ben ik gestart met de opleiding van mijn husky pup Unaï tot therapiehond. Zij zal er vanaf dan in principe steeds bij zijn gedurende de therapiesessies, tenzij jij of ikzelf aanvoel dat zij beter even buiten kan gaan ravotten.

Opleiding

Ik ben in 2020 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als klinisch psycholoog, afstudeerrichting Volwassen. Gedurende mijn stage heb ik vooral kinderen met kanker begeleid alsook hun ouders en brussen (broers en zussen). Voor mijn thesis koos ik als onderwerp: "Jongvolwassenen uit de jeugdzorg: Een onderzoek naar wat zij zelf (zouden) ervaren als hulp om sterk genoeg in het volwassen leven te staan". Om heel veel redenen gaat mijn hart uit naar deze jongeren/jongvolwassenen, maar in de eerste plaats omwille van de veerkracht die blijkt uit hun verhalen zelf en die veelal inspirerend werken.

Mijn erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 802127705. Ik beschik over een visum als klinisch psycholoog en ben erkend bij het Agentschap van Zorg & Gezondheid. Ik werk graag nauw samen met Marjolein, aanvankelijk zal dat in supervisie zijn en later in intervisie.

Expertise

Vanuit mijn stage heb ik ervaring met speltherapie, psycho-educatie en psychologische ondersteuning bij gezinnen die plots geconfronteerd worden met een zware draaglast. Het gehanteerde theoretische kader betrof Cliëntgerichte therapie, die gericht is op authenticiteit, empathie en onvoorwaardelijk respect en ruimte biedt waar existentiële vragen en gevoelens uitgesproken kunnen worden; Gedragstherapie, die heel praktische en concrete handvatten kan aanbieden voor problemen die in het hier-en-nu ervaren worden; en de Systeemtherapie, die werkt met relaties en gezinnen. Zelf wil ik mij graag verder specialiseren in deze Systeemtherapie omdat ik ervaar dat ieder individu zeer sterk bepaald wordt door de relaties die men heeft met anderen rondom. Werken aan onszelf, heeft invloed op deze relaties en deze relaties hebben invloed op ons persoonlijk werkproces. Dat is een dynamiek die mij in het bijzonder boeit en waar ik mee aan de slag wil. Het is ook een bijzonder dankbare invalshoek bij het werken met kinderen omdat een kind pas ruimte krijgt om te veranderen als ook heel de context rondom het kind meegenomen wordt in dat veranderingsproces.

Contactgegevens

0474/818.779
neledegetijden.be