Over mij

Ik ben Marjolein, klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeute. Van jongs af aan ben ik geboeid door het menselijke denken en de beleving. Ik ga op zoek met mensen naar hun eigen veerkracht en ben niet bang van de pijn, het verdriet, de angst en de boosheid die daar soms als een grote berg bovenop ligt. In mijn werk gebruik is vaak metaforen en beeldspraak om mensen te helpen meer begrip voor zichzelf te hebben. Ik werk voornamelijk met volwassen, zowel individueel als met koppels. Mijn doel is om zo kort mogelijk te werken maar zonder daarbij kort door de bocht te gaan. In 2015 startte ik mijn zelfstandige praktijk De Getijden. Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn we geëvolueerd naar een groepspraktijk, waarbij ik naast mijn cliënten ook de coördinerende taken op mij neem.

Opleiding

Na mijn psychologiestudie aan de Vrije Universiteit Brussel, behaalde ik de vierjarige psychotherapieopleiding Cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven. Momenteel volg ik een tweejarige opleiding Psychotrauma aan de VUB. Hoewel ik geen vroedvrouw ben, heb ik wel de eerste twee jaar van deze driejarige opleiding voltooid. Dit geeft mij een grondige basiskennis van dit vakgebied.

In 2018 publiceerde ik een artikel in het wetenschappelijke Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, over het proces voorafgaand aan het kiezen voor een kind.

Brusse, M. & Stinckens, N. (2018). Kiezen voor een kind. Het keuzeproces bekeken vanuit een existentiële invalshoek. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 56(3), 142-152.

Ik ben erkend door de psychologencommissie, erkenningsnummer: 862113438, en heb een visum als Klinisch Psycholoog 277305. Daarnaast ben ik ook lid van de volgende beroepsverenigingen: Belgische Federatie voor Psychologen, Vlaamse vereniging voor Klinisch Psychologen, Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie en Counseling en het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Ik ben tevens aangesloten bij het doorverwijsnetwerk van Fara.

Expertise

In mijn werk zie ik personen met de meest uiteenlopende klachten en problemen. Je bent dan ook van harte welkom voor een eerste gesprek ongeacht wat de moeilijkheden zijn waar je mee kampt. Er zijn echter twee doelgroepen waar ik mij in het bijzonder in specialiseer.

Moeilijkheden rond kinderwens, zwangerschap en postpartum

Of je nu moeilijkheden ondervindt om zwanger te worden, je angstig of depressief voelt tijdens de zwangerschap, het moeilijk hebt na de bevalling of helemaal nog niet weet of je nu wel of geen kinderen wil: je bent van harte welkom. Deze fase in het mensenleven is er een van extremen en dat kan aardig wat teweeg brengen. Ook als je voor de keuze van abortus of zwangerschapsbeëindiging staat kan ik helpen om een beter zicht te krijgen op de keuze die voor je ligt.

In het bijzonder bied ik ruimte voor vrouwen en mannen die weten dat ze hun kindje zullen verliezen of verloren zijn. Hier maken we tijd voor het rouwproces en de gevoelens die naar boven komen.

Gezien het speciale karakter van deze doelgroep doe ik mijn uiterste best om een afspraak op korte termijn te garanderen.

Enkelvoudig en complex trauma

Sommige gebeurtenissen laten een blijvende indruk na op ons en kunnen een tevreden leven jaren later nog steeds in de weg staan. DIt kan bijvoorbeeld een auto ongeval zijn of een verkrachting, maar ook een jeugd waar mishandeling en/of verwaarlozing aan de orde van de dag waren. Je kunt hier kort na en soms ook jaren later klachten aan ondervinden waaronder: nachtmerries, flashbacks, piekeren, angst en paniekaanvallen, kwaadheid en agressie, blanco momenten of het niet herinneren van momenten in de dag, suïcidegedachten, schuld, schaamte en een gevoel van leegte. Je bent bij mij welkom om te werken naar een gevoel van stabiliteit en nadien ook verwerking van het trauma. Als dat nodig is ben ik ook bekwaam om diagnostisch onderzoek te doen met als doel je beter te kunnen ondersteunen.

Contactgegevens

0488/480.929
marjoleindegetijden.be