De gedachte, aan kinderen te willen beginnen, kan een hoop onzekerheden en vragen oproepen: Zal ik wel een goede moeder of vader zijn? Is dit wel het juiste moment in mijn leven? Mijn vrouw wil nog een kind maar ik niet, hoe komen we hier uit? Ook angsten rond een vorige zwangerschap of bevalling kunnen terug de kop opsteken. Hierover in gesprek gaan kan er voor zorgen dat je met een gevoel van rust voor een nieuwe zwangerschap kunt kiezen.

Binnen de praktijk is er een bijzondere aandacht voor koppels die een fertiliteitsbehandeling doorlopen. De psychische belasting van pre´mplantatie genetische diagnose, IUI, IVF en ICSI behandeling valt niet te onderschatten. Ook met een ongewenste kinderloosheid kun je bij ons terecht. Ondersteuning door een psycholoog, zowel individueel als samen met je partner, kan een groot verschil maken. Binnen de praktijk is er een ruim begrip van alle procedures. Hierdoor is er tijdens de gesprekken meer ruimte vrij, om het over jullie beleving te hebben.